ilikemassage.com

ทำไมต้อง..ดีท๊อกซ์ลำไส้??

 

 เรื่องสุขภาพ ในปัจจุบันนี้เป็นที่สนใจกันมาก เพราะว่าโรคร้ายต่างๆ คุกคามและทำลายชีวิตมนุษย์มากขึ้น

สาเหตุมาจากพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่่เปลี่ยนไป  ขาดการออกกำลังกาย มลภาวะสิ่งแวดล้อม ความเครียดเป็นต้น

เป็นเหตุ ให้เซลล์ ถูกทำลายจนกลายเป็นโรคร้ายที่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อ เกิดจากอวัยวะเสื่อมถอย

การดูแลสุขภาพที่ดีต้องอาศัยปัจจัย5 อ. ได้แก่

  อาหาร   ควรเลือกบริโภคอาหารที่เหมาะสม

  อากาศ   อยู่ในที่มีอากาศ ปราศจากมลภาวะต่างๆ

  อารมณ์  สดชื่นผ่องใส ไม่เครียด

  อุจจาระ  ระบขับถ่ายเป็นปกติทุกวัน

  ออกกำลังกาย   ออกกำลังกายเป้นประจำ

   มนุษย์เรามีลำไส้เล็กยาวเป็น12 เท่าของช่วงตัว รวมลำไส้เล็กและลำไส้ใหญ่ยาวประมาณ 28 ฟุต

ขดไปมาผนังเป็นรอยย้นไม่เรียบ เมื่อกินเนื้อสัตว์เข้าไปกว่าจะขับถ่ายออกมาได้อาจใช้เวลา 5-10 วัน

ทำให้เกิดการบูดเน่า เหม็น และสร้างสารพิษออกมา ยิ่งอาการท้องผูก ของเก่าก็ขับอกไม่หมดเติมอาหาร

เนื้อใหม่เข้าไป ยิ่งหมักบูดเน่าทับถม จนเกิดการดูดซึมสารพิษหมุนเวียนกลับเข้าไปในร่างกายอีก ร่างกาย

จึงอ่อนแอเสื่อมทรุดเพราะสารพิษ ผู้ที่ท้อองผูกบ่อยๆ หลายวันจึงถ่ายอุจจาระ ร่างกายจะร้อนรุ่มๆ เหมือน

เป็นไข้ ผิวพรรณซีดเซียว ลมหายใจ เนื้อตัวรูขุมขนจะมีกลิ่นหมักๆ บูดๆ เพราะอาหารย่อยไม่หมด ทำให้

แบคทีเรียในลำไส้ได้อาศัยอาหารที่ย่อยไม่หมดเป็นอาหารโอชะ เจริญเติบโต ทำให้อาหารบูดเน่า มีแก็ส

ในลำไส้และแก็สก็ออกมากับลมหายใจ มีกลิ่นเหม็น อารมณ์เสียง่าย หงุดหงิด เครียดง่าย นอนหลับไม่สนิท

     ทุกท่านอาจสงสัยว่า แล้วทำอย่างไรละ ที่จะให้สารพิษ ออกจากร่างกายจะเลืกวิธีการขับสารพิษ คือ

    ปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่ผู้ที่รักสุขภาพ

 เลือกวิธี(ดีท็อก)เพื่อกำจัดToxin ออกจากลำไส้และตับ และยังช่วยให้สมองดีขึ้น จิตใจ หรือ   สุขภาพดีขึ้น

  ปลอดจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ